European Tree Worker (ETW)

01/12/2015

Boomverzorging en respect voor de natuur zijn voor ons van groot belang.
Als gemotiveerde boomverzorgers namen we de beslissing om ons hierin verder te specialiseren. De erkende opleiding ‘European Tree Worker’ is hiervoor geschikt.
Sinds kort mag het TreeMonkeys team zich dan ook presenteren als European Tree Workers. De 2-jarige opleiding werd feilloos afgewerkt met een mooi certificaat als eindresultaat.

Het examen bestond uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling onderdeel en een test in soortenkennis. Uiteraard werd ook de praktische kennis getest aan de hand van twee simulaties en een proef “werken in bomen”.
Tijdens het schriftelijke en het mondelinge gedeelte werd de biologische natuurkennis getest (anatomie en fysiologie van bomen; fysische, biologische en chemische eigenschappen van de bodem; wetgeving en dergelijke).
Het nut en de waarde van bomen worden steeds meer erkend. Nochtans laat het beheer van bomen nog vaak te wensen over.

Steeds meer wordt hiervoor dan ook een beroep gedaan op een professionele boomverzorger. Om als professional veilig en met respect voor de boom aan de slag te gaan, is een goede opleiding onontbeerlijk.
Alsmaar meer overheidsdiensten stellen het ETW-certificaat (European Tree Worker) als vereiste bij het uitvoeren van werken aan de boom. Dit geldt niet alleen voor snoeiwerken maar ook voor boomveiligheidscontroles en de bescherming van bomen tijdens werken.

Wij zijn trots op het behaalde resultaat en willen hierbij de organisatie bedanken voor de leerrijke én leuke ervaring!

20151114_ETW-Certeficate