Veiligheidsanalyse


Bomen zijn voor ons onlosmakelijk met de tuin verbonden. Ze brengen leven in je tuin, een pak groen, sfeer, diepte… zelfs rust. We weten maar al te goed dat ze ook voor problemen kunnen zorgen met de bijhorende slapeloze nachten tijdens een zware storm of het gezift van de buurman. Enfin, u begrijpt waar het over gaat. Bomen zijn net als mensen niet altijd gezond en moeten dan in de gaten gehouden worden. Dit kan op verschillende manieren waar wij u bij helpen.