Kroon- en Kluitverankering


Kroonverankeringen worden aangelegd in kruinen van bomen om breuk maar vooral schade aan derden en de omgeving te voorkomen.
De kroonverankering komt tot stand door middel van een flexibele maar stevige verbinding tussen takken onderling of takken en de stam. De verankering zorgt ervoor dat piekbelastingen tijdens een storm geleidelijk opgevangen worden. Resulterend in minder kracht op de aanhechting.
Uiteraard valt het nooit volledig te voorkomen dat een verankerde tak afscheurt of –breekt. In zo’n geval zorgt de kroonverankering ervoor dat deze losse tak geen schade kan aanrichten op de grond.
Wanneer plaatsen wij kroonverankeringen:

  • Om de aftakeling van grote en veterane bomen te ondersteunen
  • Bij zware plakoksels
  • Om ongerustheid weg te nemen bij grote en zware takken