Diensten

Treemonkeys is een deskundig en vooruitstrevend boomverzorgingsbedrijf. Bij iedere opdracht wordt er gewerkt met professioneel materiaal en beschikken we over een uitgebreid en modern machinepark. Het verzorgen van een boom betekent niet enkel de boom snoeien maar ook het aanpassen van de omgeving en de ‘kijk’ op de boom. Wij hebben met onze ervaring de nodige opleidingen en certificaten behaald om ervoor te zorgen dat we steeds het perfecte evenwicht terugvinden tussen mens en boom.
We tonen hieronder graag een korte voorstelling van alle diensten die wij momenteel aanbieden voor zowel zakelijke als particuliere klanten.

 

Tree Monkeys is gespecialiseerd in het vakkundig snoeien van al uw bomen. Snoeien is veel meer dan enkel wat takken afzagen. Een goede zaagtechniek is van cruciaal belang, voor een goede afgrendeling van de snoeiwonde. Rekening houdend met het eindbeeld en de doelstelling van het snoeien zijn er verschillende snoeivormen en diensten mogelijk. Wat heel wat mensen niet weten is dat de zomer de beste periode is om te snoeien. In deze periode is het voor de boom mogelijk sneller te reageren op snoeiwonden en is de kans op infecties aanzienlijk kleiner.

 

 


Het vellen en ontmantelen van bomen is een gevaarlijke klus en laat men beter door gespecialiseerde mensen uitvoeren.
Wij vellen of ontmantelen bomen op moeilijk toegankelijke plaatsen, en dit op een veilige en professionele manier. Hiervoor gebruiken wij klimmateriaal en indien noodzakelijk een hoogtewerker. Zowel klassieke vellingen alsook het demonteren van bomen, vormen onze specialiteit.
Wanneer een klassieke velling niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de boom boven een gebouw is uitgegroeid, bij plaatsgebrek, bij verharding of beplanting onder de boom,…) dan is men aangewezen op het gebruik van bepaalde touw- en afvangtechnieken.
Een storm kan veel schade aan bomen en zijn omgeving veroorzaken. Afgeknakte bomen en takken, allemaal gevaarlijke situaties die door ons op een veilige manier opgelost kunnen worden.
Wij beschikken over een verschillende hakselaars. Grote voor het zwaardere werk alsook kleinere met een breedte van 75cm. Zo kunnen wij ook plaatsen met een beperkte doorgang (bv.rijwoning) verhakselen.
Ook het frezen van de stronken behoort tot een van onze activiteiten, hiervoor beschikken wij eveneens over een grotere als een kleinere stronkenfrees.
Bij het aanplanten van bomen moet men rekening houden met verschillende factoren: de plantkeuze, standplaats en het gewenste eindbeeld.
Bij de boomsoortkeuze zal men moeten rekening houden met de standplaats en het gewenste eindbeeld. Elke boom stelt specifieke eisen aan de bodem en zijn omgeving. Men moet dus rekening houden met het eindbeeld(boom in volwassen toestand) alsook met het doorwortelbaar volume die een boom nodig heeft.
De beschikbare grondsoort heeft eveneens een grote invloed op de boomsoortkeuze.

De manier van aanplanten is van cruciaal belang. Bomen worden vaak te diep geplant. Dit kan de boomwortels in problemen brengen wat kan leiden tot sterfte van de boom. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Door de kennis die wij doorheen de jaren hebben opgebouwd kunnen wij u hierbij helpen een mooi resultaat te bekomen. Ook het opvolgen en begeleiden van de boom, de eerste jaren na aanplant, is van groot belang.
Standplaatsverbetering is het verbeteren en of herstellen van de omgeving waar de boom zich bevind.
Wanneer de conditie van een boom slecht is, is dit meestal te wijten aan problemen met de standplaats. Een slechte conditie kan het gevolg zijn van bodemverdichting, wijziging van de grondwaterstand, graafwerken binnen de wortelzone, enz….
Deze problemen kunnen vermeden worden door preventieve maatregelen te treffen alvorens bepaalde werken uit te voeren.
Wanneer er zich toch standplaatsproblemen voordoen, kunnen deze problemen in de meeste gevallen toch nog verholpen worden. Dit door bijvoorbeeld het plaatsen van voedingskokers, het beluchten van de bodem, enz….
Bomen zijn voor ons onlosmakelijk met de tuin verbonden. Ze brengen leven in je tuin, een pak groen, sfeer, diepte… zelfs rust. We weten maar al te goed dat ze ook voor problemen kunnen zorgen met de bijhorende slapeloze nachten bij een zware storm of het gezift van de buurman. Enfin, u begrijpt waar het over gaat. Bomen zijn net als mensen niet altijd gezond en moeten dan in de gaten gehouden worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren waar wij u bij kunnen helpen.
Op deze manier proberen we risico’s bij bomen in te schatten. Zowel wat betreft stabiliteit als breukgevoeligheid dmv visuele waarnemingen. Zo is het voor ons mogelijk om eerst op basis van bepaalde symptomen (conditie en structuur) een boom een beoordeling te geven welke de veiligheid van de boom weerspiegeld. Deze bevindingen worden overzichtelijk gerapporteerd en de boom-specifieke maatregelen worden voorgesteld. Op deze manier voldoet u aan de minimum verantwoordelijkheid die u draagt als zogenaamde beheerder (de eigenaar) en kunnen de eventuele preventieve werken gestaafd en/of ondernomen worden voor de specifieke boom.
Kroonverankeringen worden aangelegd in kruinen van bomen om breuk maar vooral schade aan de omgeving en aan derden te voorkomen.
De kroonverankering komt tot stand door middel van een flexibele maar stevige verbinding tussen takken onderling of takken en de stam. Door de verankering worden piekbelastingen, tijdens een storm, geleidelijk opgevangen, waardoor de kracht op de aanhechting minder groot is.
Uiteraard is het nooit volledig te voorkomen dat een verankerde tak afscheurt of –breekt. In dat geval zorgt de kroonverankering ervoor dat deze losse tak geen schade kan aanrichten op de grond.
Wanneer plaatsen wij plaatsen kroonverankeringen bij aftakeling van grote en veterane bomen te ondersteunen en bij zware plakoksels. Ook wanneer er ongerustheid kan weggenomen worden bij grote en zware takken kunnen we kroonverankeringen plaatsen